כנסים בנוירלוגיה - כנסי האיגוד הנוירלוגי

פרסים למצטיינים

פרס לפרסום מקורי מצטיין בנוירולוגיה: קול קורא להגשת מועמדות

  • מדי שנה יוענק פרס על פרסום מקורי מצטיין בנוירולוגיה שפורסם או התקבל לפרסום בעיתונות הבין לאומית בשנה האחרונה. הפרס ייקבע ע"י הוועדה המדעית של האיגוד.

    הקריטריונים להגשת מועמדות:

  • על המחבר הראשון להיות חבר באיגוד הנוירולוגי (כולל מתמחה/חוקר) עד 7 שנים מסיום התמחותו.
  • על הפרסום להיות מבוסס על עבודת מחקר (מדע בסיסי או מחקר קליני) אשר בוצעה בישראל.
  • כל מועמד רשאי להגיש פרסום אחד לכל היותר באותה שנה.
  • יתקבלו רק פרסומים מקוריים ולא סקירות.

הפרסום המצטיין יזכה במסגרת הכינוס הנוירולוגי השנתי בתעודת הוקרה מטעם האיגוד ובפרס בסך 4,000 ש"ח.
במידה ויקבעו 2 פרסים- לפרסום קליני ומחקרי מצטיינים יחולק סכום הפרס בין 2 הזוכים.

המועד האחרון להגשת המועמדות הינו ה-14 בינואר 2024.

את המועמדות והמאמר יש לשלוח בדוא"ל [email protected].

מדי שנה יוענקו 2 פרסים על תקצירים מצטיינים שהתקבלו להצגה בכינוס הנוירולוגי השנתי.

הפרסים יוענקו לעבודות אשר ייבחרו ע"י הועדה המדעית של האיגוד הנוירולוגי.

ייבחרו עבודות אשר עונות בנוסף על הקריטריונים הבאים:

  • על המחבר הראשון להיות מתמחה, או משתלם בהתמחות עמיתים, שהינו חבר באיגוד הנוירולוגי.
  • על הפרסומים להיות מבוססים על עבודות מחקר (מדע בסיסי או מחקר קליני) אשר בוצעו בישראל.
  • התקצירים המצטיינים יזכו במסגרת הכינוס הנוירולוגי השנתי בתעודת הוקרה מטעם האיגוד לתקציר מצטיין ובפרס בסך 1,000 ₪.

פרסים למחלקות נוירולוגיות לפעילות מחקרית ראויה לציון

מדי שנה יוענקו פרסים למחלקות נוירולוגיות לפעילות מחקרית ראויה לציון.

הפרסים יקבעו עפ"י התקצירים שיתקבלו לכינוס הנוירולוגי השנתי ובהתאם לשיקול הדעת של הוועדה המדעית.

ייקבעו עד לכל היותר 3 מחלקות זוכות מדי שנה אשר יכללו מחלקות מקטנות ועד גדולות.

למחלקות הזוכות יוענקו תעודות הוקרה מטעם האיגוד ואפשרות רשום מלא לכינוס הנוירולוגי השנתי ללא עלות ל-3 מבין מקצועות הבריאות/סיעוד/חוקרים לפי בחירת מנהל המחלקה